گردهمایی بین المللی نگارگری مکتب اصفهان، آذرماه سال ۱۳۸۵ در تهران و اصفهان برگزار می شود.این گردهمایی بین المللی دربرگیرنده هشت همایش مستقل با عناوین همایش نگارگری مکتب اصفهان به دبیری دکتر " اصغر جوانی " خوشنویسی به دبیری استاد " غلامحسین امیرخانی" ، هنرهای صناعتی به دبیری دکتر " حسین یاوری" ، موسیقی اصفهان دوره صفویه به دبیری دکتر " فریبا افکاری " ، هنرهای نمایشی به دبیری دکتر " تاجبخش فنائیان ، معماری و شهرسازی به دبیری دکتر باقرآیت الله زاده شیرازی ، مکتب حکمی هنری اصفهان به دبیری دکتر محمد جواد صافیان و همایش ادبیات مکتب اصفهان به دبیری دکتر احمد خاتمی ومنصور ثروت خواهد بود.گردهمایی بین المللی مکتب اصفهان توسط فرهنگستان هنربا همکاری استانداری اصفهان ، موسسه فرهنگی هنری صبا،دانشگاه هنرتهران،دانشگاه هنراصفهان ، کمیسیون ملی آیسیسکو و.. برگزار می شود.