گالری "دی" نادرترین گالری در سطح تهران است. این گالری علاوه بر داشتن بخش نمایشگاهی، یک موزه و دو اتاق با نامهای باسمه و تاریکخانه نیز دارد." فریال سلحشور" مدیرگالری " دی "درتوضیح بیشترعملکردهای این گالری گفت : گالری " دی " درواقع یکی از گالری های موجود درسطح تهران است که علاوه بردارا بودن بخش های نمایشگاهی برای ارائه آثارهنرمندان ، به نمایش آثارموزه ای نیز پرداخته است.وی افزود:درگالری " دی" دو اتاق به نام های " باسمه " و " تاریک خانه " وجود دارد. درحال حاضر یکی از این اتاق ها به آثار عکاس معروف امریکایی " ادوارد استایک" اختصاص دارد و دراتاق دیگرمجموعه ای از عکس هایی که من وهمسرم درطی سالها با مرارت به جمع آوری آنها پرداختیم ، به معرض نمایش گذاشته شده است.

مدیر گالری " دی " درادامه خاطرنشان کرد : مجموعه آثار این اتاق ها بیست روز یک بار تغییر می کند و ما براساس نیازهای جامعه و اطلاع رسانی ، آثارنوتری از هنرمندان معاصر درعرصه هنرهای تجسمی را به نمایش می گذاریم. علاوه براین فعالیت ها ، گالری دی به نمایش کتاب های هنر تجسمی نیز مشغول است. کتاب های چاپ سنگی، هنر دوره قاجار، هزار ویک شب و دیگر کتاب های سبک های تجسمی از جمله آثاری است که دراین گالری به معرض نمایش درآمده است.

"فریال سلحشور" در پاسخ به این پرسش که این آثار بر چه مبنایی و چطور در این گالری به نمایش درآمده است گفت : به عنوان مثال، " ادوارد استایک "، یکی از عکاسان معروف است که از بهترین آثار وی دراین گالری بهره گرفته ایم . به همین ترتیب از مشاهیر چرخه هنرمعاصر آثاری را به تصویر کشیده ایم . این آثارارزنده را سال ها پیش و درطی دوران های مختلف زندگی ، من وهمسرم دکتر " کازرونی " جمع آوری کردیم و درمعرض نمایش مردم قرار داده ایم . من به هنر معاصر به خصوص نقاشی های پشت شیشه بسیار علاقمندم و شاید هم این علاقه باعث شد تا من موضوع نقاشی پشت شیشه را برای پایان نامه فوق لیسانس خود انتخاب کنم.

وی در خصوص بازخورد مخاطبان نسبت به این آثار نیز تصریح کرد:استقبال مردم از تماشای چنین آثاری فوق العاده است . دانشجویان سراسر دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های هنر، بیشترین طیف بازدید کننده را دراین گالری تشکیل می دهند. دربخش نمایشگاهی نیز بیشتر ازهرچیز، شاهد مراجعه نقاشان هستیم . شاید به این خاطر که هنر نقاشی درعرصه هنرهای تجسمی ، به نوعی عمل سهل تری به شمار می آید. همین طور برخی نقاشان اعتقاد دارند ، هنر نقاشی باغث غلیان احساسات و هیجانات آنها می شود . این درحالی است که رشته هایی چون مجسمه سازی و عکاسی به واسطه رشد تقریبی ، از چهره شناخته شده ای برخوردارنیستند واشراف و آگاهی نسبت به این حوزه ها بیسیار اندک است.

مدیرگالری " دی " افزود: درطول یک سال گذشته ۲۲ نمایشگاه برگزار کردیم.درلیست موزه ای ۳۰ اثرقدیمی وارزنده درموزه گالری به نمایش گذاشتیم و اثر ۱۰ عکاس برتر دنیا را معرفی کردیم . همچنین ۱۲ کتاب از آثار " پل گوگن" و " پیکاسو" را به معرض تماشای مخاطبان گذاشتیم.

وی گفت:درکنار این ها نیز، ۸۰ اثر از مجموعه های من وهمسرم ، درمرکز فرهنگی - هنری صبا وبه مناسبت نمایشگاه عاشورایی به نمایش گذاشتیم . این آثار بیشتر درونمایه های مذهبی و تم های چاپ سنگی ونقاشی های پشت شیشه را دربرمی گیرد . هدف ما ازبرگزاری نمایشگاه هایی از این دست، بازده معنوی بوده است وابدا به بعد مالی توجه نکرده ایم.