عباس قاسمیان با كسب اجازه از «میلورادكیاچ» سرمربی صربستانی تیم ملی و مسئولان والیبال بعد از امیرحسین منظمی دومین بازیكنی بود كه در چند ماه گذشته از تیم ملی كنار رفت. قاسمیان به همشهری گفت: در همه افتخارات یك دهه اخیر والیبال ایران سهیم بودم و خوشحالم كه هم اكنون همتایان جوانم به خوبی قادر به پركردن خلأ بزرگان والیبال در تیم ملی ایران هستند. مطمئنم جوانانی چون داود مقبلی، حامد رضایی این توانایی را دارند. از افتخارات عباس قاسمیان با تیم ملی می توان به كسب مدال نقره بازیهای آسیایی ۲۰۰۲ بوسان اشاره كرد. وی نزدیك به ده سال عضو ثابت تیم ملی والیبال ایران بود.