به نقل از نیویورك تایمز ، یكی از گالری های این شهر مبلغ ۱۳۵ میلیون دلار برای خرید این تابلو رنگ و روغن پرداخت و ركورد گران ترین پرتره را برای آن ثبت كرد.

در ضمن این بازار هنری به طور خصوصی برگزار شده و پرتره هم بعد از دستور دادگاه به دولت اتریش برای بازگرداندن این اثر در ماه ژانویه در دستور كار بازار قرار گرفت ؛ این تابلو در سال ۱۹۰۷ خلق شده است.

تابلو "پسری با پیپ"(پیكاسو )كه در سال ۲۰۰۴ به قیمت ۱/۱۰۴ میلیون دلار فروخته شد ركورد دار اثار هنری فروخته شده در حراج است.لازم به ذكر است كه گالری خریدار پرتره كلیمت كه نوگالری نام دارد و در نیویورك واقع است به هنر آلمان و اتریش اختصاص دارد.این پرتره و چهار تابلو مسروقه دیگر از كلیمت به مدت بیش از ۶۰ سال در موزه ای در اتریش در معرض دید عموم قرار داشتند و اوایل امسال پس از یك دادگاه طولانی به مالكین اصلی آن یعنی خانواده آلتمن بازگردانده شدند.

در حالی كه قانون سال ۱۹۹۸ اتریش موزه ها را ملزم كرده تا آثار غارت شده توسط نازی ها را به مالكان اصلی آنها بازگردانده و آلتمن در سال ۲۰۰۰ برای این اثار پرونده ای در آمریكا تشكیل داده بود دولت اتریش چندین بار سعی در باطل كردن آن داشت ؛ تا این كه در سال ۲۰۰۴ دادگاه عالی بالاخره به نفع آلتمن رای صادر كرد و ژانویه امسال هر پنج تابلو آلتمن به او بازگردانده شد.

سال گذشته نیز این خانواده مبلغ ۲۱ میلیون دلار برای جبران قربانیان نازی ها دریافت كرد ؛در ضمن هر پنج تابلو ماه آینده در نوگالری به نمایش در می آیند.