این نمایشگاه با همكاری و مشاركت تمامی موزه ها و مراكز بزرگ فرهنگی كشور، گنجینه ای ارزشمند و بی نظیر از آثار هنری دوره های افشاریه، زندیه و قاجار در قالب های نقاشی رنگ روغن، عكس، معماری، چاپ سنگی، نقاشی پشت شیشه، دیوارنگاری و نقوش روی مهر، برای نخستین بار به نمایش گذاشته شد.

در میان این آثار تابلوهای نفیسی از «كمال الملك» ، «صنیع الملك» ، «محمود خان صبا» ، «میرزا آقا بزرگ» ، «صادق الوعد» ، «میرزا بابا» ، «میرزا علیقلی خوئی» و دیگر هنرمندان شاخص و نامدار این دوران زینت بخش این نمایشگاه گردیده است.

در افتتاح این نمایشگاه كه با حضور بیش از ۳هزار نفر برگزار شد، شمار زیادی از اساتید، صاحب نظران، هنرمندان، چهره های فرهنگی، سفرای خارجی و محققان و پژوهشگران به چشم می خورند؛ از جمله شخصیت های حاضر در مراسم احمد اسفندیاری، ضیا ءالدین امامی، محمود جوادی پور، منصوره حسینی، مهدی حسینی، حبیب الله صادقی، عبدالمجید حسینی راد، بهمن نامورمطلق، عبدالمجید شریف زاده، ایرج نعیمایی، غلامحسین امیرخانی، ابراهیم حقیقی، احمد نادعلیان، قدرت الله عاقلی، حسن بلخاری، فتح الله مرزبان، خانم ثقه الاسلام و... بودند.

با برگزاری این نمایشگاه مجموعه ای عظیم و متنوع از آثار موجود در گنجینه های كشور كه اكثر آنها از دید عموم پنهان مانده بود، عرصه ای درخشان از تجلی آفرینش های خلاقه هنر ایرانی و فرصتی تاریخی برای درك زوایای نایاب و نایافته آن و نیز آسیایی عمیق تر با تاریخ تحول، سیر تكامل و روند تكوین این هنر طی دو قرن پیش رو نهاده شده است.

محمدرضا حسین خانی، مدیر اجرایی این نمایشگاه گفت: همزمان با عرضه آثار هنری سده های ۱۲ و ۱۳ هجری، ۲۷۱ اثر به معماری این دوره؛ ۶۰ اثر عكس، ۴۰ اثر تابلو پشت شیشه، ۱۷۰ اثر چاپ سنگی، ۴۰۰ اثر دیوار نگاری، به همراه نمایشگاه نقاشان كردستان با ارائه بیش از ۱۳۳ اثر از ۵۲ هنرمند نقاش، یكی از استان های كشور را با نبض تحولات فرهنگی و جریان های جدید در هنر ایران پیوند خواهد زد.این سه نمایشگاه تا ۱۰ مرداد ماه به كار خود ادامه می دهند.