"رویا ثقفی اسكویی" این اثر مینیاتوریست برجسته كشورمان را به صورت تابلوی نقش برجسته در مدت دو سال و با استفاده از خمیر چینی و خمیر مجسمه سازی برجسته سازی كرده است.

وی همچنین برای رنگ آمیزی این اثر از آبرنگ ، رنگ روغن و گواش بهره برده است.

در این تابلوی نقش برجسته باغ‌‏های بسیار زیبایی از گل و برگ كه برگرفته از طرحهای این اثر مینیاتور استاد فرشچیان است خودنمایی می كند.

رویا ثقفی اسكویی متولد سال ۱۳۵۴ تبریز و فوق دیپلم كرافیك از مركز آموزش عالی الزهرای تبریز است.