گالری دریابیگی روز جمعه ۱۹ خرداد میزبان آثار مجسمه جمشید مرادیان و فرح اردکی خواهد بود. این نمایشگاه به مدت ۹ روز در گالری دریابیگی ادامه خواهد داشت. گالری ثروت نیز به نمایش آثار محبوبه کعبی پور پرداخته است. نمایشگاه آثار این هنرمند به مدت یک هفته تا روز دوشنبه ۲۲ خرداد ادامه دارد.

آثار لیلی درخشانی با عنوان "سبکی" که عصر دیروز در گالری ممیز خانه هنرمندان ایران افتتاح شد، در چهار روز آینده به نمایش آثار این هنرمند می نشیند. آثار نقاشی آبرنگ نقاش معاصر چینی لی ژن ژانگ نیز روز جمعه نوزدهم خرداد در گالری کمال الملک افتتاح می شود. رئالیسم جادویی مشخصه بارز آثار این هنرمند چینی است و نمایشگاه وی تا روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ادامه می یابد.

نمایشگاه گروهی دو بانوی هنرمند روز شنبه بیستم خرداد در گالری آتشزاد به معرض نمایش عموم گذاشته می شود. فرزانه آقاشاهی و مریم کرمی که هر دو از شاگردان محمدرضا آتشزاد نقاش معاصر هستند، آثار آبرنگ خود را در این نمایشگاه دونفری به نمایش عموم می گذارند. این نمایشگاه به مدت پنج روز ادامه دارد.

فاطمه بروجنی، زهره ضرغام پور و فائزه اعلمی از هنرمندانی هستند که روز شنبه بیستم خرداد در گالری آثار به نمایش آثار نقاشی خود می پردازند. نمایشگاه گروهی این هنرمندان تا ۲۵ خرداد برای بازدید مخاطبان دایر است. همچنین بابک اطمینانی و شش هنرجوی وی عصر دیروز در گالری کمال الدین بهزاد نمایشگاه گروهی خود را افتتاح کردند. در این نمایشگاه آثار آبستره با درونمایه های مختلف به معرض نمایش گذاشته شده و تا ۲۵ خرداد ادامه دارد.