در نمایشگاه نقاشان گروه دنا طبق سنت سال های گذشته یک هنرمند میهمان نیز در کنار اعضای گروه به ارائه اثر می پردازد که به گفته لاشایی امسال قرار است یک نقاش لهستانی در این نمایشگاه گروهی شرکت کند.

لاشایی که آثار خود را در سبک آبستره اکسپرسیونیسم معتقد است: "این نوع سبک مورد استقبال مخاطبان بوده و من در هر دوره از نمایشگاههایم گرایش مخاطبان را نسبت به آبستره اکسپرسیونیسم سنجیده و بازخورد آن را مطلوب ارزیابی کرده ام."

این هنرمند و نقاش باسابقه که نیمی از سال گذشته را به دلیل بیماری در بستر سپری کرده بود، در سال جدید قصد دارد مجموعه ای از آثار جدید خود را که تلفیقی از شیشه و آهن است در تهران به نمایش بگذارد. مجسمه ها و آثار طراحی این بانوی هنرمند روی بوم با رنگ روغن از دیگر آثاری است که تا پایان سال جاری به معرض تماشای مخاطبان گذاشته می شود.