در حكم محمد حسین صفار هرندی به " حبیب الله صادقی" آمده است : نظر به تجارب مدیریتی , تعهد و صلاحیت های علمی جناب‌‏عالی و با توجه به پیشنهاد معاون امور هنری ، به موجب این حكم به عنوان رئیس مركز هنرهای تجسمی منصوب می شوید.

"حبیب الله صادقی" از هنرمندان مطرح عرصه نقاشی و فارغ التحصیل كارشناسی ارشد رشته نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس است و در حال حاضر مراحل پایانی دكترای پژوهش هنر در این دانشگاه می گذراند.

آخرین سمت وی مدیر عاملی موسسه توسعه هنرهای تجسمی می باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم چنین در نامه ای از خدمات موثر و فعالیت های ارزشمند دكتر " عبدالمجید حسینی راد " قدر دانی كرده است.