پرتره‌ی "الئونورا تولدو"، دختر نیپولیتن ویسروی و همسر كازیمو دو مدیچی اول، دوك اول فلورانس است كه گمان می‌رود اثر آلساندرو آلوری، طرفدار سبك ادا و اصول فلورانسی باشد.

این تابلو در سال ۱۸۹۴ به گالری گمالد آلمان تعلق داشت و گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۹۴۴ گم شد.

تابلوی یادشده از سوی "كمیسیون آثار هنری به‌غارت رفته در اروپا" كه در لندن دایر است، به آلمان بازگردانده شد. گفته می‌شود این تابلو طی دهه‌های گذشته جزو دارایی‌های چارلز ویلر، خبرنگار با تجربه‌ی شبكه‌ی خبری بی.‌بی.سی بوده است.

فرانس‌پرس گزارش داد كه وی این پرتره را به‌عنوان هدیه‌ی عروسی از كشاورزی در نزدیكی شهر فرانكفورت واقع در شرق آلمان دریافت كرده است. این كشاورز گفته بود، تابلوی یادشده را از یك سرباز روسی خریده است.

ویلر سال گذشته ضمن تماس با این كمیسیون خاطرنشان كرده بود، مایل است این تابلو را به مالكان حقیقی‌اش بازگرداند. این تابلو یكی از بیش از ۴۰۰ اثری است كه در جریان جنگ جهانی دوم از گالری گمالد در آلمان ناپدید شد، به اندازه‌ی دست یك مرد است كه روی یك چوب درخت سپیدار كشیده شده است. گالری گمالد دارنده‌ی یكی از برترین مجموعه آثار هنری جهانی هنر اروپا از قرن ۱۳ تا ۱۸ است در سال ۱۹۳۹ تعطیل و آثارش به انبار ویژه‌ی جنگ انتقال داده شد.