محمدرضا حسینخانی مدیر اجرایی نمایشگاه اعلام کرد به دنبال استقبال وسیع و چشمگیر از چهارمین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام و ایجاد زمینه مشارکت گسترده تر نقاشان ایرانی و کلیه جوامع اسلامی، مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مرداد تمدید شده است.

با افزوده شدن دو نگارخانه خیال شرقی و نگارخانه ملی ایران به فضای نمایشگاهی موسسه فرهنگی هنری صبا، نسبت به دوسالانه پیش حجم وسیع تری از آثار در این نمایشگاه حضور خواهد داشت. تاکنون بیش از ۳۵۰۰ اثر به این دبیرخانه رسیده است.