فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، دفاتر پژوهشی در كشورهای دنیا دایر و هنرمندان ایرانی مقیم آن كشورها را جذب و برای برگزاری نمایشگاه به ایران دعوت می كند تا آثار این هنرمندان را فعلاً برای یك بار به نمایش بگذارد.

در این نمایشگاه ها كه به منظور ایجاد زمینه مناسب برای تفاهم و تعامل فرهنگی و گسترش پیوند در راستای همكاری هنرمندان ایرانی در سراسر جهان و نیز تبادل تجربیات هنری هنرمندان معاصر ایران تدارك دیده شده، آثار نقاشان معاصر ایرانی مقیم كشورهای اروپا، آمریكا و دیگر نقاط دنیا، در تهران به نمایش در می آیند.

بنا بر این گزارش، نخستین نمایشگاه، به هنرمندان ایرانی مقیم فرانسه اختصاص پیدا كرده و قرار است از دوره های دوم به بعد به صورت منطقه ای و حوزه ای به این امر پرداخته شود.

این نمایشگاه با همكاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اداره كل ایرانیان خارج از كشور، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاریس و موسسه فرهنگی هنری صبای فرهنگستان هنر تدارك دیده شده است.

محسن زارع- رئیس موسسه صبا- همچنین خبر داد كه تندیس، لوح افتخار فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و سفر مطالعاتی به ایران برای همه شركت كنندگان و نیز گواهی شركت در نمایشگاه ازجمله جوایز نمایشگاه یادشده می باشد.