. موزه‌های واتیكان می‌خواهند آثار هنری جدید و هنر معاصر را جمع‌آوری كنند تا مجموعه‌ی كامل‌تر و بهتری داشته باشد. این موزه‌ها یكی از بزرگترین جاذبه‌های گردشگری در ایتالیا به حساب می‌آیند و در حال برگزاری جشن پانصد سالگی تاسیسشان هستند.