به گزارش خبرگزاری رویترزهلث از نیویورك، محققان با بررسی تغذیه ‪۵۲‬ بزرگسال با وزن طبیعی و ‪ ۵۲‬بزرگسال چاق یا دارای اضافه وزن دریافتند مصرف كم میوه و الیاف غذایی در بروز چاقی نقش دارد.

دكتر جیمی دیویس از دانشگاه كالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس و همكارانش مقدار مصرف ‪ ۶۰‬قلم ماده غذایی و فعالیت بدنی و درصد چربی بدن دو گروه را كه همگی قد و سن مشابه داشتند بررسی كردند.

محققان تفاوتهای روشنی را در عادات غذایی دو گروه یافتند. افراد چاق و دارای اضافه وزن چربی ، كلسترول، و چربی اشباع شده بیشتر و كربوهیدرات، به ویژه الیاف غذایی و كربوهیدرات‌های مركب كمتر مصرف می‌كردند.

تفاوتهای تغذیه‌ای دو گروه در پیشگیری یا بروز چاقی نقش مهمی دارد.

بزرگسالانی كه وزن طبیعی داشتند در مقایسه با همتایان چاق و دارای اضافه وزن خود روزانه ‪ ۳۳‬درصد بیشتر الیاف غذایی و ‪ ۴۳‬درصد بیشتر كربوهیدرات مركب مصرف می‌كردند. مصرف كربوهیدرات و الیاف غذایی ارتباط معكوسی با وزن بدن و به ویژه درصد چربی بدن دارد.

این درحالی است كه بزرگسالان چاق و دارای اضافه وزن در مقایسه با بزرگسالان با وزن طبیعی یك نوبت در روز كمتر میوه می‌خوردند.

الیاف غذایی از طریق سازوكارهای مختلفی خطر چاقی و اضافه وزن را كاهش می‌دهند. الیاف غذایی گوارش را كند و احساس سیری را طولانی می‌كنند و غذاهای پرالیاف معمولا كالری و چربی كمتری دارند.

مردم هنوز جلب روشهای معروف كاهش وزن می‌شوند كه به كاهش

مصرف كربوهیدرات‌ها و افزایش پروتیین و چربی تاكید دارد.

هرچند شواهد نشان می‌دهد رژیم غذایی پر پروتیین و كم كربوهیدرات در كوتاه مدت وزن را به میزان زیادی كاهش می‌دهد، اما تاكنون هیچ تحقیق درازمدتی تاثیر این نوع رژیم‌های غذایی را بررسی نكرده است.

كاهش وزن فرمول جادویی ندارد. الیاف غذایی، كربوهیدرات‌های مركب و میوه‌ها با ذخیره كمتر چربی در بدن بزرگسالان ارتباط دارد به همین خاطر مصرف بیشتر این مواد باید مورد توجه قرار گیرد.

نتایج این تحقیق در شماره ماه ژوئن مجله انجمن تغذیه آمریكا ‪ American Dietetic Association‬منتشر شده است.