این تابلوها كه یكی پرتره" رید" و دیگری "زندگی بی جان یك سبد سیب "بود در واقع هدایای ون گوگ به اسكاتلندی جوان بودند كه چندین ماه در پاریس با ون گوگ و برادرش تئودر پاریس زندگی كرده بود.

هم اكنون این دو تابلو به همراه پرتره دیگری از رید كه ون گوگ كشیده بود در نمایشگاه آثار این نقاشی هلندی حضور دارند ؛ این نمایشگاه به تازگی در گالری دین ادینبورگ افتتاح شده و تا ۲۴ سپتامبر ۲ مهر ادامه دارد.گالری "دین ادنیبورگ "بخشی از گالری های ملی اسكاتلندی هستند ؛ این نمایشگاه براساس فعالیت های كلكسیونرهای پیشگام انگلستان استوار است كه نخستین كسانی بودند كه به ستایش نقاشان امپرسیونیست پرداختند."فرانسز قول"، مدیر این نمایشگاه گفت: داستان دو نقاشی اهدا شده به رید در كتابی نوشته" الكساندر هارتریك"، دانشجوی اسكاتلندی آمده است ؛ هارتریك در سال ۱۸۸۷ در پاریس با ون گوگ دیدار كرده است.فول همچنین گفت: رید كه بعدها به یكی از دلالان هنری بزرگ جهان تبدیل شد از فروش این تابلو بسیار پشیمان شده گفته در آن زمان نمی دانسته ون گوگ قرار است چقدر موفق و مشهور شود ؛ هارتریك نیز می خواسته تابلو دیگری از سبد سیب را به قیمت دو فرانك بخرد اما بعید پشیمان می شود چون فكر می كند باید آنها را با خودش به هتل برگرداند و به زحمت بیفتد.

اما یك قرن بعد یكی دیگر از تابلوهای زندگی بی جان ون گوگ كه تصویر گل های آفتابگردان است در حراج ۱۹۸۷ لندن به قیمت ۴۰ میلیون دلار به یك ژاپنی فروخته شد.لازم به یاد آوری است ، دو پرتره ای كه ون گوگ از رید كشیده تحولی در سبك نقاشی او ایجاد كرده است.