در این نمایشگاه ۲۱ اثر با تكنیك خودكار و موضوع چهره و ابعاد ۵۰ در ۷۰ نقاشی شده است كه یكی از چهره ها چهره "علی رضا افتخاری" خواننده مطرح موسیقی كشورمان است.

براساس این گزارش، این نمایشگاه از شنبه بیست و چهارم تیرماه سال جاری به مدت چهار روز در این گالری برپااست.