به نقل از منابع خبری اینترنتی، نمایشگاه زیباترین - لذت‌بخش‌ترین- چیز روی زمین، تفكر و ایده‌ی گلادیس رینل در ساخت سفالینه‌ی از خاك رس استرالیا را تشریح می‌كند. رینل، به‌عنوان نخستین كوزه‌گر جنوب استرالیا، كار هنری خود را به‌عنوان یك نقاش تحت تعلیم و آموزش "مارگارت پرستون" كه دوست تمام دوران زندگی او شد، آغاز كرد. این دو هنرمند با یكدیگر كوز‌گری را در اروپا فرا گرفتند و با یك زیباشناسی مدرنیست، كه به رینل الهام می‌كند تا با طرح‌های جذاب و حیوانات استرالیایی و فلورای استرالیایی، سفالینه‌های بی نظیر بسازد. اكنون به‌مناسبت پنجاهمین سالگرد مرگ این هنرمند زن، یك‌صدو۶۰ اثر نقاشی، سرامیك، طراحی و سفالینه از وی به‌نمایش درخواهد آمد.