انجمن هنرهای تجسمی شهرستان بابلسر با همكاری اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دومین جشنواره امسال را در سه شهر ساحلی بابلسر، ساری و رامسر برگزار می كند. رمضانعلی محسنی - دبیر جشنواره - تعمیم نگاه زیباشناسی مردم به طبیعت ساحل، زیباشناسی هنر معاصر، ایجاد شادابی و نشاط و جذب گردشگر را از جمله اهداف اساسی جشنواره سراسری مجسمه های شنی دانست. محسنی افزود: فراخوان دومین جشنواره انجام شده و هنرمندان می توانند تا ۳۱تیر ماه جاری نسبت به ارسال طرح های خود به دبیرخانه جشنواره اقدام كنند. وی از افزایش روزهای برگزاری جشنواره امسال خبر داد و گفت: دومین جشنواره مجسمه های شنی ۱۵ تا ۳۱مرداد برگزار می شود تا میزان بهره مندی گردشگران از جشنواره افزایش یابد.