به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران به مناسبت برگزاری نمایشگاه جنبش هنر مدرن ، مجموعه آثار گنجینه ای هنرمندان معاصر ایران هر هفته در كنار آثار به تماشا گذارده شده در گالری های موزه هنرهای معاصر تهران به تحلیل و بررسی آثار یك یا دو تن هنرمند نقاش معاصر ایران پرداخته خواهد شد. در آخرین برنامه از این دست آثار زنده یاد محمد علی شیوایی (كاكو) توسط عباس مشهدی زاده معمار و نقاش در ساعت چهار بعد از ظهر روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه ۸۴ در گالری شش موزه هنرهای معاصر تهران تحلیل و بررسی می شود.

محمد علی شیوایی ملقب به كاكو از دانشكده هنرهای زیبا با رتبه اول فارغ التحصیل شد و با بورس تحصلی به پارس رفت و از مدرسه عالی هنرهای زیبای پاریس بوزار فارغ التحصیل شد.آثار شیوایی متاثر از دوران تحصیل در فرانسه به سبك كوبیسم و اكسپرسیونیسم است. وی كوشیده است گرایش های عرفانی خود را در شیوه بیانی مدرن بازتاب دهد شیوایی در پاییز سال ۸۴ درگذشت.