نمایشگاه نقاشی دو نفره از آثار محمد اسكندری و نرگس هاشمی در نگارخانه ماه افتتاح می شود. در این نمایشگاه ۱۸ اثر از محمد اسكندری و ۲۰ اثر از نرگس هاشمی به نمایش گذاشته خواهد شد. محمد اسكندری در خصوص آثارش گفت: در آثارم ازتكنیك تركیب مواد و رنگ روغن استفاده كرده ام در این آثار اغلب از خاكسترهای رنگ آبی استفاده كرده ام چون با آن ها بیشتر می توانم ارتباط برقرار كنم ؛ این آثار تلفیقی ازواقعیت و ذهنیت است و نمی توان گفت كه كاملا انتزاعی است . وی در خصوص موضوع آثارش افزود: در دوره قبلی بیشتر آثارم با موضوع" پنجره" بود و اكنون این آثار نیز ادامه همان است در این آثار از عنصر پرنده و پنجره بسیار استفاده كرده ام. پنجره در نقاشی هایم از اهمیت خاصی برخوردار است ، چون نور از آن جا است كه به داخل راه می یابد همچنین انسان هم راه تماسش با خارج از طریق پنجره صورت می گیرد ؛پنجره در عین حال كه این ارتباط را بین خارج و داخل برقرار میكند ، خود در بین دیوار محصور است. " اسكندری" كه دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه هنر در رشته نقاشی است ، تاكنون دو نمایشگاه انفرادی در گالری دریابیگی و گالری الله داشته است و در نمایشگاه های گروهی مختلفی از جمله سومین بینال جهان اسلام ، دومین نمایشگاه هنر معنوی و دومین نمایشگاه هنر قرآنی شركت داشته است. از دیگر هنرمندان شركت كننده در این نمایشگاه" نرگس هاشمی" است كه دانش آموخته رشته نقاشی از دانشگاه هنر است. او تاكنون ۲ نمایشگاه انفرادی از آثارش در گالری آتشزاد و گالری گلستان برگزار كرده است و در نمایشگاه های گروهی مختلفی از جمله ششمین دو سالانه نقاشی معاصر تهران بهار ایرانی شهرداری پاریس و باغ ایرانی در موزه هنرهای معاصر تهران شركت داشته است.نرگس هاشمی در توضیح بیشتر آثارش می گوید: در این نمایشگاه دو مجموعه از كارهایم را به نمایش گذاشته ام ؛یك سری از كارهایم با موضوع گل مرغ است كه با تكنیك آكرولیك و آب مركب روی بوم كار شده است . مجموعه دیگری از آثارم با عنوان استون و قاجار است كه با تكنیك چاپ و آب مركب كار شده اند . در واقع این دو مجموعه هر دو درمورد آثار دوره قاجار است و سعی داشتم روال از بین رفتن این نقاشی را در آثارم به تصور درآورم. شایان ذكر است ، نمایشگاه نقاشی های محمد اسكندری در سالن یك و نقاشی های نرگس هاشمی در سالن دو نگارخانه ماه روز جمعه ۷ بهمن ماه افتتاح خواهد شد و تا روز سه شنبه ۱۸ بهمن ماه در این نگارخانه ادامه خواهد یافت.