تقریبا ۹۰ درصد از بضاعت هنر معاصر ما در نمایشگاه " جنبش هنر مدرن ایران" به نمایش گذاشته شده است. در اولین روز همایش" جنبش هنر مدرن ایران" كه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد ، " ایرج اسكندری " دبیر نمایشگاه "جنبش هنر مدرن ایران" در سخنانی ، ضمن بیان این مطلب گفت : این نمایشگاه ، پیرو جنبش هنر مدرن جهان ، از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر به نمایش درآمده است . این نمایشگاه مجموعه بسیار خوبی از آثار هنرمندان ایرانی را در بر دارد. وی در توضیح بیشتر آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه" جنبش هنر مدرن ایران " گفت : این آثار از سال ۱۳۲۰ تاكنون ، یعنی از بدو تاسیس موزه ، توسط مسوولان موزه جمع آوری شده است و هدف از برگزاری منتخبی از آثار در این مجموعه این است كه مخاطبین بتوانند ، ارزیابی صحیحی از این آثار و جنبش هنر مدرن در ایران به دست آورند.اسكندری در ادامه افزود : تقریبا ۹۰ درصد از بضاعتی كه هنر معاصر ما دارا می‌‏باشد ، در این مجموعه به نمایش درآمده است . بنا براین این مجموعه می تواند ، ارزیابی دقیقی از این هنرها به ما ارائه دهد. وی در خاتمه اظهار كرد : یكی از اهدافی كه در این همایش دنبال می شود ، این است كه دریابیم ، در یك اثر موزه ای شاخصه هایی باید داشته باشیم و اگر قرار است تا اثری برای موزه ای خریداری شود ، چه خصوصیاتی را باید دارا باشد. در ادامه مراسم " حمید سوری " دبیر همایش " جنبش هنر مدرن ایران " طی سخنانی گفت : هنر ایران تجربه های متعددی را در زمینه های سنت ، مدرنیته و همچنین بومی ، جهانی داشته است كه گاه یكی از آن ها بیشتر رشد یافته و گاه هم سنگ شده اند. رئیس مركز پژوهش موزه هنرهای معاصر تهران همچنین اظهار داشت : امروز در جایگاهی قرار گرفته‌‏ایم كه باید جهت خود را در هنر دقیق تر تعیین كنیم . اكنون پرداختن به پیشنه هنر مدرن ایران و تبین و تحلیل آن ، بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است و نسل جدید هنرمندان ما بیش از دیگران نیازمند این دوره از هنر هستند . ضمن آن كه جنبش هنر مدرن باید به مسائل اصلی خود به صورت تحلیلی دست یابد. وی در پایان سخنانش ضمن اشاره به برنامه های این همایش گفت : موارد بسیاری زیادی از آثار هنر مدرن ایران باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد كه جای مساله در این همایش خالی است كه این امر ، به دلیل كمبود وقت برای فراخوان مقاله و گرد آوری آن ها از اساتید و صاحب نظران مختلف بود.