یك موزه در شیكاگو راهكار جدیدی را برای رفع مشكلات خاص مربوط به امانت دادن شاهكارهای نقاشی اروپایی پیشنهاد داده است؛ این راهكار ارائه عكس هایی از این شاهكارها به مردم است. موزه هنری دانشگاه لویولا در شیكاگو نمایشگاهی از آثار كاراواجیو را راه اندازی كرده است. در این نمایشگاه با استفاده از عكاسی دیجیتالی با رزولوشن بالا تلاش شده است تصاویری حقیقی از بزرگترین آثار این هنرمند ایتالیایی در معرض دید مردم قرار داده شود. مقامات این موزه با توجه به مشكلات پیش روی خود برای به امانت گرفتن آثار نقاشان بزرگ از ارائه این راهكار به خود مغرور هستند. آنها این مشكلات را هزینه های بالای بیمه و ترس از حمله تروریست ها و سرقت عنوان كرده اند. این نمایشگاه قرار است در آمریكای شمالی به صورت دوره ای به نمایش گذارده شود.