در نمایشگاه جدیدی كه از سوی موزه هنر مدرن اوكراین در شیكاگو برگزار شده است، هنرمندان معاصر موضوع آثارشان را بر سیاست های اوكراین معطوف كرده اند. در حالی كه تنها یك سال از انتخابات جنجال برانگیز سال ۲۰۰۴ اوكراین می گذرد، نمایشگاهی با عنوان «هنرمندان پاسخ می دهند: هنر اوكراین و انقلاب نارنجی» در پاسخ به این انتخابات در شیكاگو برگزار شده است. ۱۷ اثر از سوی ۱۵ هنرمند، به روح مخالفت در انتخاباتی پرداخته است كه به فساد و تقلب متهم شده است . در میان این آثار می توان به تابلو «روز خوبی داشته باشید» اثر ولودیمیر كازنتسوف اشاره كرد كه از دیوارنوشته ها الهام گرفته است.