در نمایشگاه از نگاره ها تا سفالینه ها, ۱۳۰ اثر از كیانوش معتقدی به نمایش گذاشته شده است.این هنرمند جوان در خصوص اثارش به خبرنگار هنر ایلنا گفت: این نمایشگاه نتیجه تجربه چند ساله من در زمینه هنر تذهیب به شیوهن ایلخانی است كه در تلفیق با آثار سفال به كار گرفته شده اند, در واقع این تجربیات چند ساله در زمینه طراحی سنتی و تذهیب را به نوعی روی سفال كار كرده ام. این سفالها در قالب بشقابها, كتیبه و كاشی ارائه شده است. وی می افزاید: سعی داشتم در این آثار, از فضاهای كاملا سنتی عبور كنم و نوآوری هایی در تذهیب و سفال ایجاد كنم. در این آثار از تركیب بندی های همیشگی در قالبی نو استفاده كرده ام و سعی كردم ضمن حفظ میراث گذشتگان نگاهی نو در آثارم داشته باشم.شایان ذكر است, افتتاحیه نمایشگاه از نگاره ها تا سفالینه ها روز شنبه ۲۴ دی ماه خواهد بود و تا ۲۹ دی ماه در نگارخانه سیحون برای بازدید علاقه مندان ادامه خواهد یافت.