نمایشگاه هنرهای زیبای ملی ۲۰۰۵ - ۲۰۰۱ ویتنام، جایزه مدال برنز را به بینه مینه ترن كونگ ترونگ، خالق تابلوی نقاشی «سپیده دم در مركز احداث ساختمان» اعطا كرد، این در حالی است كه این تابلو كپی از اثر یك نقاش روسی است. به نقل از منابع خبری اینترنتی، چند روز بعد از افتتاح این نمایشگاه، یك نقاش ویتنامی كه تحصیلات هنری در اتحاد جماهیر شوروی سابق دارد، گفت: اثر ترانگ، كپی ای از تابلوی بریگاد، اثر اومبوس كازنتسكوف، نقاش روسی است. این نقاش روسی تابلوی مذكور را در سال ۱۹۸۱ خلق كرده است. ترانگ، دانشجوی ارشد دانشگاه هنرهای زیبای هانوی، روز پنجشنبه گذشته به نمایشگاه هنرهای زیبا پیشنهاد داد، این جایزه ۶۲۹ دلاری را از وی پس بگیرند، اما با این وجود وی متذكر شد كه از تابلوی آن نقاش روسی كپی نكرده است، بلكه تنها از آن الهام گرفته است. قرار است به زودی درباره این تابلوی تقبلی كه از كیفیت بسیار بالایی برخوردار است، تصمیم گیری شود. رییس اتحادیه هنرهای زیبا ویتنام گفت: هیات با این پرونده به صورت جدی برخورد می كند؛ چراكه مجمع ملی اخیرا درباره حقوق مالكیت معنوی، قانونی تصویب كرده است كه طبق آن با خاطیان برخورد جدی می شود.