طی یك سال كه از گشایش بزرگترین موزه هنر مدرن استانبول می گذرد حدود پانصد هزار نفر از آن بازدید كرده اند. به گزارش فرانس پرس به نقل از سخنگوی این موزه این رقم طی یك سال از آغاز فعالیت موزه حاكی از علاقه روزافزون مردم این كشور و همچنین بسیاری از جهانگردان به هنر مدرن است. وی در مصاحبه ای توضیح داد: «این موزه چهاردهم دسامبر ۲۰۰۴ افتتاح شد و تاكنون ۴۹۰ هزار بازدیدكننده داشته. ما نخستین موزه هنر مدرن در این كشور هستیم و اگر بخواهیم مقایسه كنیم شمار بازدیدكنندگان ما با تعداد بازدیدكنندگان كاخ توپكاپی برابری می كند.» برپایه این گزارش تا به امروز این موزه ۹ نمایشگاه هنری دایر كرده كه از میان آنها سه نمایشگاه به عكاسی و یك نمایشگاه به مجسمه سازی اختصاص داشت و در مجموع ۸۰۰ اثر از ۳۰۰ هنرمند در این مكان به نمایش عموم گذاشته شد. «مركز ثقل» عنوان نمایشگاهی است كه از سپتامبر ۲۰۰۵ افتتاح شد و تا اواسط ماه ژانویه امسال تمدید شده است. این نمایشگاه مردم را با هنرمندان معروف جهان همچون جف كونز از آمریكا، كریستیان بولتانسكی از فرانسه و رم كولهاز از هلند آشنا كرده است.