تازه ترین آثار حجمی و مجسمه های اسطوره ای" اصغر خانچی" موسسه فرهنگی هنری صبا به نمایش گذاشته می شود. در این نمایشگاه ۶۰ اثر از تازه ترین آثار حجمی و مجسمه های اسطوره ای" اصغر خانچی" به نمایش گذاشته می شود. آن چه در آثار این هنرمند قابل توجه می باشد ظرافت های بیانی و توجه های عمیق هنرمند به هویت تاریخی و پردازش های هنرمندانه از مفاهیم و اسطوره های تاریخی و فرهنگ ایران است كه حاصل فكر و احساس اودر آفرینش این آثار هنری است لازم به توضیح است از دیگر ویژگی های آثار این هنرمند استفاده از چوب به عنوان عنصر اجرایی و خلاقیت های هنری است كه معصومیت و پاكی چوب در قالب متریالی بیانگر قدرت انتقال معنا را به مخاطب دو چندان كرده است.شایان ذكر است، این نمایشگاه روز دوشنبه ۱۹ دی ماه راس ساعت ۱۶ در گالری صبا افتتاح خواهد شد و تا ۱۸ بهمن ماه در موسسه فرهنگی هنری صبا ادامه خواهد یافت.