نمایشگاه مشترك هنرهای معاصر ایران و ژاپن پنجشنبه شب در شهر یوكوهامای ژاپن گشایش یافت. به گزارش ایرنا در این نمایشگاه مشترك هنرهای معاصر ایران و ژاپن، آثار پنج هنرمند و نقاش ایرانی (پریوش گنجی، سیمین كرامتی، ندا رضوی پور، فریده لاشایی و سیامك فیلی زاده) به نمایش گذاشته شده است.