«هجده سخنرانی با موضوع هنرهای سنتی ایران در پژوهشكده هنرهای سنتی برگزار می شود.» مجید شریف زاده مدیر پژوهشكده هنرهای سنتی گفت: «ما در این سال ها تلاش كرده ایم تا هنرهای سنتی را زنده نگه داریم و از استادكاران آن حمایت كنیم. اما كمتر به فرهنگ سازی میان جوانان پرداخته شده است. به همین خاطر بعد از برگزاری همایش یك روزه مبانی هنرهای سنتی در سالن آمفی تئاتر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیم گرفتیم این موضوع را دنبال كنیم.» او هدف اصلی این برنامه را تخصصی كردن مباحث پژوهشی هنرهای سنتی دانست. شریف زاده ادامه داد: «از این هفته هر دوشنبه دو سخنرانی در سالن سازمان از ساعت نه تا دوازده ظهر برگزار می شود. این برنامه تا پایان سال و با كمك فرهنگستان هنر به اجرا در می آید.» اولین جلسه سخنرانی دوازدهم دی ماه و با حضور محسن محسنی و دكتر نامورمطلق و دومین جلسه نوزدهم دی ماه با حضور دكتر محمد بلخاری و شهلا امینی برگزار می شود.