مسعود ده‌نمکی، روزنامه‌نگار و سازنده فیلم "فقر و فحشا" در مورد توقیف کتاب "فقر و فحشا" گفت: "با وجود اینکه کتاب اجازه چاپ و توزیع داشت و حتی بخشی از آن نیز توزیع شده بود، در چند شب گذشته، ماموران وزارت ارشاد با مراجعه به دفتر ناشر، تمام نسخه های فیلم و زینک و کتابهای موجود را جمع آوری کردند. وی افزود: وقتی دلایل این توقیف را از مسئولان وزارت ارشاد جویا شدم ،عنوان کردند به علت اعتراض برخی از علما به این کار اقدام کردیم. ده نمکی تاکید کرد: موضوع کتاب در باره فیلم " فقر وفحشا" است و شامل بخش هایی نظیر: فیلم نامه ، نقدهای مسئولین کشور و نقدهای روزنامه ها، خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی و وبلاگها است و در بخش دیگر به نامه ها و ایمل های مردم و واکنش های رساانه های خارجی پرداخته شده است. وی در خصوص اقداماتش برای رفع توقیف کتاب گفت : مذاکراتی با مسئولین ارشاد در این خصوص انجام داده ام، ولی چشم انداز روشنی در خصوص رفع توفیق نمی بینم، هرچند ارشاد می توانست ابتدا مذاکره کند و بخش هایی از کتاب، مورد جرح و تعدیل قرار می گرفت. وی در پایان گفت : جمع آوری کتاب بعد از داشتن مجوز نشر، خارج از روال منطقی است، ولی فکر می کنم این برخوردها به نفع فیلم تمام شده است!