نمایشگاه گروهی نقاشی انسان نگاره كه دوره تاریخی در حوزه نقاشی معاصر ایران را بررسی می كند در گالری هما برگزار می شود. در این نمایشگاه آثاری فیگوراتیو با عنوان انسان نگاره كه توسط هنرمندانی همچون" احمد امین نظر"،" محمد علی بنی اسدی "، "جمشید حقیقت شناس"،" بهرام دبیری"،" حسین ماهر"، "كریم نصر" و" احمد وكیلی" در كنار یكدیگر به تصویر كشیده شده اند، به نمایش گذاشته می شود در این نمایشگاه گالری هما تلاش برای نشان دادن جایگاه انسان در آثار نقاشانی كرده كه آدمیزاد را به عنوان نقش مایه اصلی آثارشان برگزیده اند. قابل توجه است، این نمایشگاه نقاشی است از نسلی كه به فیگوراتیسم به معنای انسان وارگی آن می نگرد آثار این نقاشان به دلایل كاملا سیاسی و اجتماعی تفاوت فاحشی با مدرنیزم دهه ۵۰ ایران دارد و فیگور انسان در آثار آنان نه صرفا به عنوان یك عنصر تزئینی، بلكه به عنوان یك وجود مستقل و نشانه ای معنا دار خود نمایی می كند. شایان ذكر است، افتتاحیه این نمایشگاه روز ۱۶ دی ماه در گالری هما خواهد بود و تا ۴ بهمن ماه برای بازدید علاقمندان دایر است.