چهار بانوی نقاش درقالب سبک فیگوراتیو اکسپرسیونیسم شخصی به ارائه اثر می پردازند." فائقه عطارزاده "، "نازک میرخانی"، "افسانه میرخانی" و"شعله بانکی"، ازهنرمندان صاحب اثر در این نمایشگاه گروهی هستند که به ارائه اثر پرداختند.

بنابراین گزارش، دراین نمایشگاه گروهی، ۲۴ اثر از این چهاربانوی هنرمند به معرض نمایش مخاطبان گذاشته می شود . ترکیب مواد ، اکرلیک و پاستل بارزترین تکنیک های تابلوهای این نقاشان را تشکیل می دهد . سبک هرچهارنقاش ، فیگوراتیو اکسپرسیونیسم شخصی است وبیشتر مضامین حول وحوش زنان را دربرمی گیرد.نمایشگاه گروهی آثار نقاشی این هنرمندان روز چهاشنبه دهم اسفندماه درگالری فرامرزی افتتاح وبه مدت سه روز ادامه خواهد داشت. علاقمندان برای بازدید می توانند به میدان ونک، خیابان ونک، کوی ارم ، پلاک ۵۴ مراجعه کنند. ساعت بازدید از نمایشگاه چهار بعد از ظهر تا هشت شب خواهد بود .