یك نقاش مشهدی در پی عملیات تروریستی در حرم ائمه اطهار در سامرا به آفرینش یك اثر هنری اقدام كرد.وطن پرست در همین باره گفت: این نقاشی به وسیله تلفیق دو سبك بازنمایی و سمبلیك در فرم دایره و بر روی دف كشیده شده است كه علت طراحی بر اساس فرم دایره ای، جدا از بحث تقدس، بیان وحدت و همدلی مسلمانان، هم برای تفرقه نیفتادن بین شیعه و اهل سنت و هم یكپارچگی برای بازسازی حرم این امامان معصوم (علیهما سلام) بوده است.