گروهی سارق مسلح در جریان كارناوال بزرگ شهر ریودو ژانیرو در برزیل، تعدادی آثار هنری از پیكاسو، دالی، مونه و ماتیس را از موزه ای در این شهر ربوده اند.چهار مرد مسلح اندكی پیش از پایان كار روزانه موزه وارد آن شدند و با تهدید كارمندان به آنها دستور دادند دوربین های امنیتی را خاموش كنند.

گفته می شود یكی از سارقان پس از سرپیچی یك كارمند موزه، تهدید كرد نارنجكی را منفجر خواهد كرد.

این موزه به وزارت فرهنگ برزیل تعلق دارد و سارقان با ربودن مهم ترین آثار آن ناپدید شدند؛ آثاری از مونه، پیكاسو و ماتیس به علاوه تنها نقاشی سالوادور دالی كه در آمریكای لاتین در معرض نمایش بود.گروه سارقان پیش از آن كه در میان جمعیت انبوه شركت كننده در نخستین روز كارناوال بزرگ ریودو ژانیرو ناپدید شوند دوربین های تعدادی از بازدیدكنندگان موزه را نیز دزدیدند.پلیس برزیل با توجه به آن كه ظن نقش عوامل خارجی در این سرقت می رود اینترپل (سازمان بین المللی پلیس) و فرودگاه ها را از حادثه آگاه كرده است.اولویت كنونی پلیس جلوگیری از خارج شدن این نقاشی ها از كشور است.