نمایشگاه نقاشی انفرادی" مستانه بهادر" در سالن یك گالری ماه افتتاح می شود. در نمایشگاه آثار مستانه بهادر حدود ۲۰ اثر نقاشی با تكنیك" آكرولیك میكس" متریال به نمایش گذاشته می شود.مستانه بهادر در خصوص این آثار گفت: موضوع نقاشی های من در این نمایشگاه ، خروس است خروس برای من سمبل انرژی ، فعالیت ، نرینگی و ستیز وجنگ است از طرف دیگر در فرهنگ ما نیز خروس بشارت دهنده نور و شروع زندگی روز است . این هنرمند در ادامه توضیح داد: در بعضی از این آثار جنگ خروس را به تصویر كشیده ام و سعی داشتم در آن ها نشان دهم كه شاید بتوان به جای هدر دادن این همه انرژی در جنگ ونابودی با كنترل آن و از طریق زیبایی و هماهنگی درمسیر صلح گام برداشت.

لازم ذكر است، "مستانه بهادر" از سال ۱۳۶۷ به طور آزاد نقاشی را نزد اساتیدی همچون" غلامرضا نامی" ،" آتش زاد" ، "علی فرامرزی" و" حسین ماهر" دنبال كرده است. او در بهار سال ۱۳۸۴ نمایشگاه نقاشی از آثارش رادر سازمان ملل بر پا كرده بود.