مدیریت آموزش و پرورش بجنورد افزایش شركت كنندگان مسابقات هنرهای تجسمی را در بین دانش آموزان بجنورد ۴۰ درصد اعلام كرد. "عبداله رحیمی" گفت: اقبال دانش آموزان به مسابقات هنری را ناشی از گسترش رشته های هنری در بجنورد و بالا رفتن آگاهی مردم اعلام كرد.

مسوول برگزاری مسابقات هنرهای تجسمی نیز تعداد دانش آموزان شركت كننده را ۶۰۰ دانش آموز اعلام كرد كه تنها ۱۵ درصد آن مربوط به پسران است. "حامد سجادی" رشته های مسابقات هنرهای تجسمی را خوشنویسی طراحی، رنگ روغن ، آبرنگ ، كاریكاتور، آدم، گواش و مداد رنگی اعلام كرد.

گفتنی است ، نتایج این مسابقات تا چند روز آینده به مدارس و آموزشگاه ها از طریق كارشناسی فرهنگی و هنری ارسال می شود. شهرستان بجنورد ۶۸ هزار دانش آموز دارد.