بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از تحولات اساسی در زمینه نقاشی هویت گرایی بود. در واقع نقاشی ایرانی توانست به یک خود باوری و هویت متعالی دست یابد."یعقوب امدادیان"، نقاش معاصر، درگفت وگو با خبرنگارتجسمی "مهر"، با اعلام این مطلب، درپاسخ به این پرسش که با پیروزی انقلاب اسلامی، چه تحولی درهنرهای تجسمی به خصوص نقاشی ما ایجاد شد گفت:درجریان پیروزی انقلاب اسلامی ،نقاشی ایران ،به لحاظ کمی وکیفی رشد کرد .البته درکناراین شکوفایی،با شروع جنگ باردیگر هنرهای تجسمی ما دردوره ای رکود ورخوت قرارگرفت که امری طبیعی بود.

وی افزود: اما عملا دربستر پیروزی انقلاب اسلامی ،دینامیزهای هنری مطلوب عمل کرد و هنرمندان موفق شدند به شکل خودجوش به فعالیت درشاخه های هنرتجسمی بپردازند . این راهم اضافه کنم که دراین کشاکش که هنر به تبلور دست یافت، اتفاق دیگری نیز به وقوع پیوست و آن قطع شدن ارتباط نسل جدید با نسل گذشته بود." یعقوب امدادیان " خاطرنشان کرد: درواقع ، نسل جدید با قطع شدن وگسستن این رابطه مجبوربه تکرار شدند.اما درمجموع با پیروزی انقلاب اسلامی،نقاشی ما به رشد متعالی رسید و توانست زمینه ساز حضور و درخشش هنرمندان متعددی باشد. به بیان ساده تر، نقاشی ایران بعد از انقلاب اسلامی به هویت گرایی و خودباوری رسید.وی تصریح کرد : درحال حاضر نیز جایگاه هنرهای تجسمی ما به خصوص هنرنقاشی جایگاهی محکم است و فعالیت های مثبت وسازنده ای دراین حیطه انجام گرفته است . این درحالی است که اگر این هنر به لحاظ مادی و معنوی حمایت شود،می تواند روند مطلوب تری را طی کند و به درخشش دست یابد.