منتخبی از آثار هلنا شین دشتگل، نقاش و پژوهشگر، از روز شنبه ۲۹ بهمن روی سایت اینترنتی گالری خیال به نمایش گذاشته شده است.به نقل از روابط عمومی سایت اینترنتی گالری خیال، این آثار مشتمل بر ۱۱ اثر نقاشی با تکنیک ترکیب مواد است که با عنوان "در جستجوی زمینی دیگر" در معرض دید عموم گذاشته شده است.در جستجوی زمینی دیگر عنوان آثاری است که موجوداتی خیالی و فراتر از تعاریف روزمره، که در واقع در درون انسان‌ها زندگی می‌کنند، را در معرض نمایش و دید گذاشته است. موجوداتی در شوق پرواز، زنانی چله نشین، زنانی با دو سر و ... در این نقاشی‌ها و در همایشی نمادین حضور دارند.علاقمندان می‌توانند برای بازدید از این آثار به آدرس www.khyalgallery.com مراجعه نمایند.