مجموعه ای از تابلوهای آبرنگ "ویلیام بلیك" در نیویورك به فروش می رسد. این مجموعه شامل ۱۹ تابلو است كه سال ۱۸۰۵ كشیده شده اند و تصویری از شعر "قبر" سروده "رابرت بلیر" به شمار می روند.این آثار ،سال ۲۰۰۱ دوباره كشف شدند. بازار سد بای نیویورك امیدوار است فروش این آثار در مجموع به ۵/۱۷ میلیون دلار، ۱۰ میلیون پوند برسد. البته آثار به طور تك تك به فروش می رسد، تاریخ حراج نیز روز ۲ مه خواهد بود.

سال گذشته دولت انگلیس سعی كرد از خروج این آثار از كشورش خودداری كند، اما متاسفانه گالری های این كشور و نیز كلكسیونرهای آن نتوانستند قیمت ۸/۸ میلیون پوندی آنها را بپردازند. تابلوهای این نقاش انگلیسی به عنوان تصویرهایی برای كتاب شعر "رابرت بلیر"، شاعر قرن ۱۸ ، به سفارش ناشر آن كشیده شد، اما سرانجام هم در آن كتاب به كار گرفته نشدند. آنها سال ۱۸۳۶ گم شدند، اما سال ۲۰۰۱ در زیر زمین یك كتاب فروشی در اسكاتلند دوباره پیدا شدند. هم اكنون نیز توسط یك بنیاد سرمایه گذاری ناشناس به فروش می رسند.این حراج عاشقان "بلیك" را كه امیدوار بودند آثار وی در كشورشان باقی بماند، نا امید كرده است. تیم "هیت" ، رئیس انجمن "بلیك" در مصاحبه ای با "دیلی تلگراف" چنین گفته است: بسیار جای تاسف است، چرا كه بیشتر آثار "بلیك" عمدتا هم به دلایل اقتصادی پراكنده و یا گم شده اند.