اولین فستیوال مجسمه های برفی و یخی با تأخیر یك ساله برگزارمی شود.زمان برگزاری این فستیوال اسفندماه سال جاری در ارتفاعات توچال اعلام شده بود كه به علت كمبود بودجه به زمستان سال آینده موكول شد.فستیوال های یخی و برفی همه ساله با آغاز فصل زمستان در كشورهای مختلف آغاز می شود و این نخستین باری بود كه ایران قصدداشت به صورت رسمی این مسابقه را برگزاركند.گفتنی است هماهنگی های لازم با توچال انجام و حتی پوستر این فستیوال هم طراحی شده بود.