با انتشار قریب‌الوقوع فراخوان چهارمین دوسالانه بین‌المللی "نقاشی معاصر جهان اسلام"، نخستین گام برای برگزاری این رویداد هنری جهان اسلام برداشته می‌شود.به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا، این دوسالانه با هدف ایجاد زمینه‌های ارتباط و گفتگو میان هنرمندان کشورهای اسلامی و گسترش افق‌های مشترک فرهنگی، در دو بخش خیال شرقی و بخش آزاد در آبان و آذر سال آینده برگزار خواهد شد.سومین دوسالانه نقاشی جهان اسلام در بهمن سال ۸۳ با حضور ۳۳ کشور در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد.