جمعی از هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی در گفت و گوهای جداگانه ای به توجه خالقان شمایل ائمه و معصومین به ارزشهای هنری و روحانی تأكید كردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین خسروجردی، نقاش و گرافیست در همین باره گفت: شمایل نگاری ها باید متناسب با باورهای مردم باشد، ولی شمایلهای امروزی فاقد ارزشهای هنری و روحانی بوده و تنها پهلوان قدرتمندی را با لباس رزم نشان می دهد كه سمبل جنگ است و با نگاهی دنیایی جنگیده است.

وی افزود: شمایل نگاری ها در ایران بیش از آنكه جنبه حرفه ای و تخصصی داشته باشد، نگاهی عوامانه ولی مبتنی بر عشق، علاقه و ایمان دارد. همچنین صادق تبریزی نیز در همین خصوص گفت: بهتر است به جای تصاویر غیر واقعی و غیر اصولی شمایلهای امروز در ماه محرم از همان شمایل نگاری های سنتی دوره قاجاریه و زندیه به عنوان الگو استفاده شود.

وی با اشاره به نقاشی های قهوه خانه ای در دوره قاجاریه گفت: آنچه به صورت سنتی از گذشته موجود است، شكل بسیار بهتری دارد، ولی امروز سعی می كنند حالتی واقعی به این تصاویر ببخشند و در نتیجه همه تصاویر شبیه به هم كشیده می شود.

كاظم چلیپا نیز درباره شمایل نگاری ائمه و معصومین در سالهای اخیر گفت: وقتی الگوهای شمایل نگاری فراموش می شوند، شكلهای امروزی آن متأثر از آرتیستهای سینمای هالیوود و هنرپیشه های هندی جایگزین می شود كه در نوع نورپردازی و چهره پردازی كیفیت بسیار نازلی دارند.این نقاش افزود: شمایل نگاری از زمان رواج مذهب شیعه در ایران رواج یافت كه در دوره زندیه و قاجار تبدیل به نقاشی قهوه خانه ای شد كه از قداست خاصی برخوردار بود، ولی در شمایل نگاری های امروز تنها به ظاهرپردازی توجه شده است.

وی تصریح كرد: ارتقای سطح كیفی این آثار بستگی به نهادهای سیاستگذاری دارد كه اجازه چاپ و انتشار این گونه پوسترها و تصاویر را بر عهده دارند.