هم زمان با برپایی هم اندیشی پژوهش هنر در نظام های استنادی جهانی، عبدالله انوار پیرامون جلوه های هنر در نسخ خطی سخن خواهد گفت.در هم اندیشی پژوهش هنر در نظام های استنادی جهانی، اساتید و صاحب نظران مختلفی به ایراد سخن خواهند پرداخت.در این هم اندیشی،‌‏عبدالله انوار پیرامون جلوه های هنردر نسخ خطی،‌‏فرشید ابراهیمیان درباره حقیقت و پژوهش ، غلامرضا اسلامی با عنوان پژوهش غلامرضا اسلامی با عنوان پژوهش در علم و هنر ، تفاوت ها و شباهت ها به ایراد سخن و ارائه مقاله خواهند پرداخت همچنین نوشین دخت نفیسی،‌‏هومان اسعدی و منیژه حكمت نیز از دیگر سخنرانان این هم اندیشی خواهند بود.شایان ذكر است ، هم اندیشی پژوهش هنر در نظام های استنادی جهانی، روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه راس ساعت ۱۴ در محل كتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر برگزار می شود.