صاحبنظران هنرهای سنتی در نشست "صبا" جایگاه و پیشینه فرش را در تاریخ هنر ایران بررسی می‌کنند. به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا، در ادامه نشست‌های پژوهشی هنر از سوی این موسسه، جلسه سخنرانی و میزگرد تخصصی "هنر فرش ایرانی" و تحلیل آثار نمایشگاه هنرهای سنتی جوانان در روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه برگزار خواهد شد.در بخش اول این نشست، محسن محسنی و آزیتا مقدسی با موضوع "فرش و مطالعات فرش" دیدگاههای خود را ارائه خواهند کرد و در بخش بعدی میزگرد تخصصی با حضور مجید مهرگان، عبدالمجید شریف‌زاده، ایرج نعیمایی، مهدی مکی‌نژاد، محسن محسنی، حسین یاوری و دکتر مهرانگیز مظاهری به بررسی و تحلیل آثار به نمایش درآمده در نخستین جشنواره هنرهای سنتی جوانان می‌پردازند.این نشست راس ساعت ۱۶ در سالن سینماتک موسسه فرهنگی هنری "صبا" برگزار می‌شود و حضور در آن برای کلیه علاقمندان مباحث تخصصی هنر آزاد است.