نمایشگاه آثار ابوالقاسم سعیدی، ژازه طباطبایی و آیدین آغداشلو - سه هنرمند پیشگام هنرهای تجسمی ایران - در موزه ی هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.این نمایشگاه در برنامه سال آینده موزه هنرهای معاصر تهران گنجانده شده است. این سه هنرمند تاكنون كمتر نمایشگاهی در ایران برپا كرده اند و به خاطر حجم كم آثار موجودشان قرار است در كنار یكدیگر آثار خود را روی دیوار موزه ی هنرهای معاصر تهران ببرند.

ابوالقاسم سعیدی پیش از انقلاب اسلامی به فرانسه سفر كرد و سال هاست كه در این كشور اقامت دارد. وی در آثارش به نوع خاصی از طبیعت انتزاعی گرایش دارد.او هم دور ه ی ماركو گریگوریان، محسن وزیری مقدم، پرویز تناولی، حسین زنده رودی و دوست نزدیك سهراب سپهری بوده است. وی همچنین از نخستین شركت كنندگان ایرانی فستیوال ونیز به شمار می رود.كارهای او نقطه تلاقی توان فردی خلاقه امروز با تقطیر معنای هنرهای سنت ایرانی است. گفته می شود به همین دلیل آندره مالرو مفتون كارهای سعیدی بوده است.بهار سال گذشته ازسوی موزه ی هنرهای معاصر تهران و با همكاری مؤسسه باربیكن، بنیاد میراث ایران و سازمان هواپیمایی كشور و چند مؤسسه انگلیسی در لندن، نمایشگاهی از آثار این هنرمند معاصر برگزار شد.