شش نفری كه در ماه دسامبر و در ارتباط با تابلو جیغ ادوارد مونش دستگیر شدند ، ۱۴ فوریه به دادگاهی در اسلو می روند. از این شش نفر ، پنج نفر در سرقت دست داشته اند و یك نفر در معامله آن كه البته هر شش متهم ادعای بیگناهی كرده اند.

این تابلو به همراه اثر دیگری از مونش به نام مدونا در اوت ۲۰۰۴ از موزه مونش اسلو ربوده شده و علیرغم تحقیق جهانی پلیس و پیشنهاد پاداش هنوز ردی از هیچ كدام به دست نیامده است. اما مقامات هنوز امیدوارند این تابلوها كه ارزش آنها بالغ بر صد میلیون دلار است ، پیدا شوند. لازم به ذكر است، كه اواخر این ماه مجموعه ای از آثار مونش به ارزش ۱۲ میلیون پوند در بازار سودبای لندن به حراج گذاشته می شود.