دو نمایشگاه آثارخوشنویسی و نقاشی همزمان در تالار حافظ حوزه هنری شیراز به معرض نمایش گذاشته می شوند.این نمایشگاه نقاشی که " خیمه نقاشی کودک " نام دارد، با حضور شرکت کنندگان کوچک درحوزه هنری شیراز شکل گرفته است.

بنابراین گزارش، کودکان علاقمند به نقاشی می توانند درطی روزهای یازده ودوازده اسفندماه دراین محل به ارائه آثار نقاشی با موضوع آزاد بپردازند.هم چنین درکنار برگزاری این نمایشگاه، یک نمایشگاه از هنرهای تجسمی که شامل آثارخوشنویسی است درتالارحافظ حوزه هنری به معرض نمایش گذاشته می شود.عنوان این نمایشگاه " نگارش شعارهای عاشورایی " است . این نمایشگاه نیز درطی روزهای یازده ودوازده اسفندماه، درمعرض نمایش مخاطبان قرارخواهد گرفت .