با سقوط یك دستگاه خودرو پژو آردی در رودخانه كن، تنها سرنشین آن جان باخت.

یك دستگاه پژو آردی صبح امروز چهارم دی ماه، در حال حركت بود كه ناگهان به دلیل نامعلومی به داخل رودخانه كن سقوط كرد.

در پی وقوع این حادثه و حضور ماموران انتظامی در محل، حدود ساعت ۹، موضوع به اطلاع امدادگران آتش‌نشانی رسید و متعاقب آن، آتش‌نشانان ایستگاه ۳۶ و نجات ۸ به محل اعزام شدند.

امدادگران با حضور در محل مشاهده كردند: این خودرو به داخل رودخانه سقوط كرده و و به این ترتیب راننده كه تنها سرنشین خودرو بوده به دلیل شدت ضربه وارده در دم جان باخته است، از این رو آتش‌نشانان به سرعت وارد عمل شده و جسد راننده را بیرون كشیدند.

اقدامات لازم جهت بیرون آوردن خودرو از داخل رودخانه در حال انجام و علت وقوع حادثه از سوی كارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.