نمایشگاهی از آثار رامبراند نقاش معروف هلندی،به همت سفارت هلند در ایران از امروز در كتابخانه ملی ایران به نمایش گذاشته شد.

نمایشگاه آثار رامبراند به مناسبت چهارصدمین سالگرد تولد رامبراند از سوی سفارت هلند درایران برپا شده است.

در این نمایشگاه،در كنار آثار رامبراند،صفحاتی از شاهنامه شاه طهماسب نیز به نمایش گذاشته شده است كه این نمایشگاه از امروز تا دوم دی ماه ادامه خواهد داشت.

هدف از برپایی این نمایشگاه گرامی‌داشت چهارصدمین سالگرد تولد رامبراند نقاش هلندی و آشنایی بیشتر مردم ایران با آثار و تكنیك‌های نقاشی او عنوان شده است.

در این نمایشگاه به دلیل غیرممكن بودن بیمه آثار اصلی رامبراند،كپی و تصاویر آثار او به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه،با همكاری سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران برپا شده است.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با حضور اشعری ریاست سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران، فولن هافن سفیر كشور هلند در ایران و بوسن بروك معاون كتابخانه سلطنتی هلند در كتابخانه ملی ایران برگزار شد.