حسین محجوبی درباره چهارمین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام گفت: ارزش، تأثیر و اهمیت نقاشی در جامعه ما با این استقبال انبوه و بی نظیر در حال احیا شدن است.

این نقاش در بازدید از نمایشگاه چهارمین دوسالانه بین المللی نقاشی معاصر جهان اسلام با ابراز خرسندی از استقبال انبوه و بی نظیر از این دوسالانه گفت: این جمعیت عظیم بدون هیچ تعریف وتوصیفی گواه آن است كه جریان دوسالانه نقاشی جای خود را به خوبی پیدا كرده و تأثیر لازم را برای آشنا كردن قشر عظیمی از مردم و جوانان با نقاشی معاصر ایران و جهان اسلام گذاشته است. وی خاطرنشان كرد: این میزان استقبال مردم و دانشجویان نشان می دهد ارزش و اثر نقاشی در اجتماع تا چه حد گسترده و فراگیر شده است. وی با پر ارزش و قابل قبول خواندن بیشتر آثار به نمایش درآمده گفت: تعامل و تبادل افكار و تجارب هنرمندان با یكدیگر در فضای این دوسالانه و مقایسه آثار هنرمندان داخلی و خارجی بهترین فرصت برای اعتلای هنر ایران خواهد بود تا به شناخت و دریافت داشته ها، امكانات و مقدورات خود و یافتن نقاط ضعف و خلأ های موجود مسیر آینده خود را به روشنی ترسیم كند. وی در پایان تأكید كرد: در مجموع نتیجه این نمایشگاه در این سطح و این حجم بسیار عالی است. نمایشگاه چهارمین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام تا ۳۰ آذرماه به كار خود ادامه خواهد داد.